search...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkółka Krzewów Ozdobnych mgr inż. Aleksander Walaszczyk mgr inż. Marcin Walaszczyk ul. Architektów 88 43-346 Bielsko-Biała

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celach kontaktowych (np. akcje promocyjne );
b) w celach marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną);
c) w celach archiwalnych;
d) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę IT oraz podmiot profesjonalny, które na nasze zlecenie i w naszym imieniu wysyła korespondencję pocztą lub e-mail;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt 2, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) dane przestaną być przetwarzane dla wskazanych celów w chwili, kiedy zgłoszą Państwo sprzeciw, cofną Państwo zgodę (jeśli dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody), albo otrzymamy informację, że Państwa dane są nieaktualne;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany .

 

Tradition
Attractive prices
Professional service
Wide offer
Production specialization
Professional knowledge
Experience

A full offer of seedlings and mature material for 2019

Download pdf

The offer of coniferous seedlings available in stock or for reservation

Download xlsx

The offer of deciduous seedlings available in stock or for reservation

Download pdf

contact

Location:

ul. Architektów 88
43-346 Bielsko-Biała

The point of sale of plants in the area of the nursery is open

from APRIL to the end of SEPTEMBER, Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and on Saturdays from 9 a.m. to 1 p.m.

In MARCH and OCTOBER only if weather conditions permit: from Monday to Saturday from 9:00 a.m. to 2 p.m.

On Sundays and public holidays CLOSED

From November to the end of February, the point of sale - closed -

THE OFFICE OF THE NURSERY IS OPEN ALL YEAR ROUND

 

We accept card payments

 

Go to cart
0