search...

COLLECTION

PLANT COLLECTION SITES ARE NOT THE OFFER . TO SEE THE OFFER CLIK HERE

Deciduous plants collection

L.P
Species / variety
Polish name
foto
1
Abeliophyllum distichum ''
Polish name
Abeliofylum koreańskie
2
Acer Palmatum 'Beni Otake'
Polish name
Klon palmowy
3
Acer campestre ''
Polish name
Klon polny - poklon
4
Acer campestre 'Carnival'
Polish name
Klon polny
5
Acer campestre 'Elstrijk'
Polish name
Klon polny - poklon
6
Acer campestre 'Globosum'
Polish name
Klon polny - poklon
7
Acer campestre 'Nanum'
Polish name
Klon polny
8
Acer campestre 'Postelense'
Polish name
Klon polny
9
Acer campestre 'Pulverulenta'
Polish name
Klon polny
10
Acer campestre 'Red Shine'
Polish name
Klon polny - poklon
11
Acer campestre 'Ruby Lace'
Polish name
Klon polny - poklon
12
Acer ginnala ''
Polish name
Klon ginnala
13
Acer japonicum 'Aconitifolium'
Polish name
Klon japoński
14
Acer japonicum 'Ovalifolium'
Polish name
Klon japoński
15
Acer negundo L. 'Auratum'
Polish name
Klon jesionolistny
16
Acer negundo L. 'Aureovariegatum'
Polish name
Klon jesionolistny
17
Acer negundo L. 'Bronisławie'
Polish name
Klon jesionolistny
18
Acer negundo L. 'Elegans'
Polish name
Klon jesionolistny
19
Acer negundo L. 'Flamingo'
Polish name
Klon jesionolistny
20
Acer negundo L. 'Kelly’s Gold'
Polish name
Klon jesionolistny
21
Acer negundo L. 'Odessanum'
Polish name
Klon jesionolistny
22
Acer negundo L. 'Szymanowski'
Polish name
Klon jesionolistny
23
Acer negundo L. 'Variegatum'
Polish name
Klon jesionolistny
24
Acer palmatum 'Atropurpureum'
Polish name
Klon palmowy
25
Acer palmatum 'Beni Maiko'
Polish name
Klon palmowy
26
Acer palmatum 'Bloodgood'
Polish name
Klon palmowy
27
Acer palmatum 'Dissectum Garnet'
Polish name
Klon palmowy
28
Acer palmatum 'Emerald Lace'
Polish name
Klon palmowy
29
Acer palmatum 'Fireglow'
Polish name
Klon palmowy
30
Acer palmatum 'Koto-No-Ito'
Polish name
Klon palmowy
31
Acer palmatum 'Omure Yama'
Polish name
Klon palmowy
32
Acer palmatum 'Orange Dream'
Polish name
Klon palmowy
33
Acer palmatum 'Peve Ollie'
Polish name
Klon palmowy
34
Acer palmatum 'Red Dragon'
Polish name
Klon palmowy
35
Acer palmatum 'Seyriu'
Polish name
Klon palmowy
36
Acer palmatum 'Starfish'
Polish name
Klon palmowy
37
Acer palmatum 'Tamukeyama'
Polish name
Klon palmowy
38
Acer pennsylvanicum ''
Polish name
Klon pensylwański
39
Acer platanoides 'Black Maja ®'
Polish name
Klon pospolity
40
Acer platanoides 'Charles Joly'
Polish name
Klon pospolity
41
Acer platanoides 'Columnaris'
Polish name
Klon pospolity
42
Acer platanoides 'Crimson King'
Polish name
Klon pospolity
43
Acer platanoides 'Crimson Sentry'
Polish name
Klon pospolity
44
Acer platanoides 'Drummondii'
Polish name
Klon pospolity
45
Acer platanoides 'Faassen’s Black'
Polish name
Klon pospolity
46
Acer platanoides 'Golden Globe'
Polish name
Klon pospolity
47
Acer platanoides 'Gurba'
Polish name
Klon pospolity
48
Acer platanoides 'Palmatifidum'
Polish name
Klon pospolity
49
Acer platanoides 'Palmatifidum'
Polish name
Klon pospolity
50
Acer platanoides 'Princeton Gold'
Polish name
Klon pospolity
51
Acer platanoides 'Stollii'
Polish name
Klon pospolity
52
Acer platanoides 'Tharandt'
Polish name
Klon pospolity
53
Acer platanoides 'Walderseei'
Polish name
Klon pospolity
54
Acer pseudoplatanus 'Brillantissinum'
Polish name
Klon jawor
55
Acer pseudoplatanus 'Eskimo Sunset'
Polish name
Klon jawor
56
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'
Polish name
Klon jawor
57
Acer pseudoplatanus 'Nizetti'
Polish name
Klon jawor
58
Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery'
Polish name
Klon jawor
59
Acer pseudoplatanus 'Prinz de Camille Rohan'
Polish name
Klon jawor
60
Acer pseudoplatanus 'Simon Louis Freres'
Polish name
Klon jawor
61
Acer pseudoplatanus 'Worleei'
Polish name
Klon jawor
62
Acer rubrum 'Scanlon'
Polish name
Klon czerwony
63
Acer saccharinum 'Born’s Gracious'
Polish name
Klon srebrzysty
64
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'
Polish name
Klon srebrzysty
65
Acer shirasawanum 'Aureum'
Polish name
Klon
66
Actinidia arguta ''
Polish name
Kiwi; Aktinidia ostrolistna
67
Actinidia arguta 'Geneva'
Polish name
Aktinidia ostrolistna
68
Actinidia arguta 'Issai'
Polish name
Mini
69
Actinidia arguta 'Ken’s Red'
Polish name
Aktinidia ostrolistna
70
Actinidia arguta 'Weiki'
Polish name
Aktinidia ostrolistna
71
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski'
Polish name
Aktinidia pstrolistna
72
Actinidia sinensis ''
Polish name
.
73
Aesculus flava ''
Polish name
Kasztanowiec żółty
74
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Polish name
Kasztanowiec
75
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'
Polish name
Kasztanowiec
76
Aesculus parviflora ''
Polish name
Kasztanowiec drobnokwiatowy
77
Aesculus pavia 'Rosea Nana'
Polish name
Kasztanowiec krwisty
78
Aesculus x 'Digitata'
Polish name
-
79
Aesculus x 'Laciniata'
Polish name
-
80
Aesculus x carnea 'Briotii'
Polish name
Kasztanowiec
81
Aesculus x carnea 'Marginata'
Polish name
-
82
Aesculus x glaucescens ''
Polish name
Kasztanowiec sinawy
83
Ailanthus altissima ''
Polish name
Bożodrzew
84
Akebia quinata ''
Polish name
Akebia pięciolistkowa
85
Alnus glutinosa 'Imperialis'
Polish name
Olcha szara.
86
Alnus glutinosa 'Pendula'
Polish name
Olcha szara.
87
Alnus glutinosa 'Pyramidalis'
Polish name
Olcha szara.
88
Alnus incana 'Aurea'
Polish name
-
89
Alnus incana 'Aurea'
Polish name
Olcha szara
90
Alnus incana 'Aureomarginata'
Polish name
Olcha szara
91
Alnus incana 'Laciniata'
Polish name
Olcha szara
92
Amelanchier lamarckii ''
Polish name
Świdośliwa Lemarcka
93
Amorpha fruticosa ''
Polish name
Amorfa krzewiasta
94
Ampelopsis aconitifolium ''
Polish name
Winnik tojadolistny
95
Ampelopsis brevipedunculata 'Elegans'
Polish name
.
96
Aralia elata ''
Polish name
Aralia
97
Aristolochia durior ''
Polish name
Kokornak
98
Aronia melanocarpa ''
Polish name
Aronia
99
Aronia melanocarpa ''
Polish name
Aronia
100
Berberis buxifolia 'Nana'
Polish name
Berberys
101
Berberis julianae 'Nana'
Polish name
Berberys juliana
102
Berberis stenophylla ''
Polish name
Berberys wąskolistny
103
Berberis thunbergii 'Admiration'
Polish name
Berberys
104
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Polish name
Berberys tunberga
105
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Polish name
Berberys tunberga
106
Berberis thunbergii 'Aurea'
Polish name
Berberys tunberga
107
Berberis thunbergii 'Bagatelle'
Polish name
Berberys tunberga
108
Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'
Polish name
Berberys
109
Berberis thunbergii 'Carlo'
Polish name
Berberys thunberga
110
Berberis thunbergii 'Carmen'
Polish name
Berberys Thunberga
111
Berberis thunbergii 'Chiquita ®'
Polish name
Berberys Thunberga
112
Berberis thunbergii 'Chocolate Summer ®'
Polish name
Berberys Thunberga
113
Berberis thunbergii 'Concorde'
Polish name
Berberys thunberga
114
Berberis thunbergii 'Coral ®'
Polish name
Berberys thunberga
115
Berberis thunbergii 'Coronita'
Polish name
Berberys tunberga
116
Berberis thunbergii 'Dariusz'
Polish name
Berberys Thunberga
117
Berberis thunbergii 'Darts Red Lady'
Polish name
Berberys tunberga
118
Berberis thunbergii 'Diabolicum'
Polish name
Berberys tunberga
119
Berberis thunbergii 'Erecta'
Polish name
Berberys tunberga
120
Berberis thunbergii 'Florence ®'
Polish name
Berberys tunberga
121
Berberis thunbergii 'Goldalita'
Polish name
Berberys tunberga
122
Berberis thunbergii 'Golden Carpet'
Polish name
Berberys
123
Berberis thunbergii 'Golden Devine'
Polish name
Berberys Thunberga
124
Berberis thunbergii 'Golden Ring'
Polish name
Berberys tunberga
125
Berberis thunbergii 'Golden Rocket ®'
Polish name
Berberys
126
Berberis thunbergii 'Golden Tower'
Polish name
Berberys tunberga
127
Berberis thunbergii 'Golden Zwerg'
Polish name
Berberys tunberga
128
Berberis thunbergii 'Green Carpet'
Polish name
-
129
Berberis thunbergii 'Harlequin'
Polish name
Berberys tunberga
130
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'
Polish name
Berberys tunberga
131
Berberis thunbergii 'Indian Summer'
Polish name
Berberys
132
Berberis thunbergii 'Kelleriis'
Polish name
Berberys tunberga
133
Berberis thunbergii 'Kobold'
Polish name
Berberys tunberga
134
Berberis thunbergii 'Kórnik'
Polish name
-
135
Berberis thunbergii 'Maria ®'
Polish name
Berberys tunberga
136
Berberis thunbergii 'Orange Fire'
Polish name
Berberys thunberga
137
Berberis thunbergii 'Orange Moon'
Polish name
Berberys thunberga
138
Berberis thunbergii 'Orange Rocket'
Polish name
Berberys tunberga
139
Berberis thunbergii 'Orange Tower'
Polish name
Berberys thunberga
140
Berberis thunbergii 'Paola'
Polish name
Berberys tunberga
141
Berberis thunbergii 'Pink Attraction'
Polish name
Berberys tunberga
142
Berberis thunbergii 'Pink Queen'
Polish name
Berberys thunberga
143
Berberis thunbergii 'Pow Wow'
Polish name
Berberys tunberga
144
Berberis thunbergii 'Red Bird ® '
Polish name
Berberys thunberga
145
Berberis thunbergii 'Red Carpet'
Polish name
Berberys
146
Berberis thunbergii 'Red Chief'
Polish name
Berberys tunberga
147
Berberis thunbergii 'Red Pillar'
Polish name
Berberys
148
Berberis thunbergii 'Red Rocket'
Polish name
Berberys tunberga
149
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Polish name
Berberys tunberga
150
Berberis thunbergii 'Rosetta'
Polish name
Berberys thunberga
151
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket'
Polish name
Berberys tunberga
152
Berberis thunbergii 'Silver Miles'
Polish name
Berberys tunberga
153
Berberis thunbergii 'Summer Sunset ®'
Polish name
Berberys tunberga
154
Berberis thunbergii 'Sunbeam'
Polish name
Berberys thunberga
155
Berberis thunbergii 'Sunsation'
Polish name
Berberys tunberga
156
Berberis thunbergii 'Sunsation-2'
Polish name
Berberys tunberga
157
Berberis thunbergii 'Tiny Gold'
Polish name
Berberys
158
Berberis thunbergii 'Venice ®'
Polish name
Berberys thunberga
159
Berberis x media 'Dual Jewel ® '
Polish name
Berberys pośredni
160
Berberis x media 'Red Jewel'
Polish name
Berberys pośredni
161
Berberis x ottawensis ''
Polish name
Berberys ottawski
162
Berberis x ottawensis 'Auricoma'
Polish name
Berberys ottawski
163
Berberis x ottawensis 'Indian Summer'
Polish name
berberys ottawski
164
Berberis x ottawensis 'Superba'
Polish name
Berberys ottawski
165
Berberis × rubrostilla 'Buccaneer'
Polish name
Berberys
166
Betula hoseri ''
Polish name
-
167
Betula nana L. 'Nana'
Polish name
Brzoza karłowata
168
Betula nigra 'Summer Cascade PBR'
Polish name
Brzoza czarna
169
Betula pendula 'Aurea'
Polish name
Brzoza brodawkowata
170
Betula pendula 'Dalecarlica (Gracilis)'
Polish name
Brzoza brodawkowata
171
Betula pendula 'Purpurea'
Polish name
-
172
Betula pendula 'Royal Frost'
Polish name
Brzoza brodawkowata
173
Betula pendula 'Rubra'
Polish name
Brzoza brodawkowata
174
Betula pendula 'Youngii'
Polish name
Brzoza brodawkowata
175
Betula pubescens 'Aurea'
Polish name
Brzoza omszona
176
Betula utilis 'Doorenbos'
Polish name
Brzoza pożyteczna
177
Betula utilis 'Long Trunk'
Polish name
Brzoza pożyteczna
178
Betula verrucosa ( pendula ) 'Fastigiata'
Polish name
Brzoza brodawkowata
179
Betula verrucosa ( pendula ) 'Golden Clouds'
Polish name
Brzoza brodawkowata
180
Betula verrucosa ( pendula ) 'Laciniata'
Polish name
Brzoza brodawkowata
181
Betula verrucosa ( pendula ) 'Obelisk'
Polish name
Brzoza brodawkowata
182
Betula verrucosa ( pendula ) 'Schneverdigen Goldbirke'
Polish name
Brzoza brodawkowata
183
Budleja davidii 'Ile de France'
Polish name
Budleja Dawida
184
Budleja davidii 'Pink Delight'
Polish name
-
185
Budleja davidii 'White Profusion'
Polish name
-
186
Buxus sempervirens ''
Polish name
Bukszpan wieczniezielony
187
Buxus sempervirens 'Lipstick'
Polish name
Bukszpan wieczniezielony
188
Buxus sempervirens 'Variegata'
Polish name
Bukszpan wieczniezielony
189
Callicarpa bodneri 'Profusion'
Polish name
Kalikarpa
190
Calycanthus floridus ''
Polish name
Kielichowiec wonny
191
Campsis radicans ''
Polish name
Milin amerykański
192
Campsis radicans 'Flamenco'
Polish name
ciemny róż
193
Campsis radicans 'Flava (Yellow Trumpet)'
Polish name
żółty
194
Caragana arborescens 'Aurea'
Polish name
-
195
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Polish name
Karagana syberyjska
196
Caragana arborescens 'Nana'
Polish name
Karagana syberyjska
197
Caragana arborescens 'Pendula'
Polish name
Karagana syberyjska
198
Caragana arborescens 'Wolker'
Polish name
-
199
Caragana frutex 'Globosa'
Polish name
Karagana
200
Caragana pygmaea ''
Polish name
-
201
Carpinus betulus L. 'Fastigiata'
Polish name
Grab pospolity
202
Carpinus betulus L. 'Foliis Argenteovar.Pendula'
Polish name
Grab pospolity
203
Carpinus betulus L. 'Frans Fontain'
Polish name
Grab pospolity
204
Carpinus betulus L. 'Monumentalis'
Polish name
Grab pospolity
205
Carpinus betulus L. 'Pendula'
Polish name
Grab pospolity
206
Carpinus betulus L. 'Purpurea'
Polish name
Grab pospolity
207
Carpinus betulus L. 'Quercifolia'
Polish name
Grab pospolity
208
Carpinus betulus L. 'Variegata'
Polish name
-
209
Carpinus japonica ''
Polish name
Grab japoński
210
Caryopteris x cland. 'Summer Sorbet ®'
Polish name
Barbula szara
211
Caryopteris x clandonensis 'Blaue Donau'
Polish name
Barbula szara
212
Caryopteris × cland. 'Sterling Silver ® '
Polish name
Barbula szara
213
Caryopteris × clandonensis 'Worcester Gold'
Polish name
Barbula szarta
214
Castanea sativa ''
Polish name
-
215
Castanea sativa 'Variegata'
Polish name
Kasztan jadalny
216
Castanea sativa 'Vincent van Gogh'
Polish name
Kasztan jadalny
217
Catalpa bignonioides 'Aurea'
Polish name
Surmia bignoniowa
218
Catalpa bignonioides 'Nana'
Polish name
Surmia bignoniowa
219
Catalpa bignonioides 'bignonioides'
Polish name
Surmia bignoniowa
220
Catalpa bignonioides 'bignonioides'
Polish name
Surmia bignoniowa
221
Catalpa speciosa 'Pulverulenta'
Polish name
-
222
Catalpa x erubescens 'Purpurea'
Polish name
-
223
Celastrus orbiculata 'Diana ♀'
Polish name
Dławisz okrągłolistny
224
Celastrus orbiculatus 'Hercules ♂'
Polish name
Dławisz okrągłolistny
225
Cercidiphyllum japonicum 'Glowball ®'
Polish name
-
226
Cercidyphyllum japonicum 'Pendulum'
Polish name
-
227
Cercidyphyllum japonicum 'Rotfuchs'
Polish name
Grujecznik japoński
228
Chaenomeles alpinum 'alpinum'
Polish name
Pigwowiec alpejski
229
Chaenomeles speciosa 'Nivalis'
Polish name
Pigwowiec
230
Chaenomeles x superba 'Cameo'
Polish name
Pigwowiec japoński
231
Chaenomeles x superba 'Nicoline'
Polish name
Pigwowiec japoński
232
Chaenomeles x superba 'japonica'
Polish name
Pigwowiec japoński
233
Chaenomeles x superba 'japonica'
Polish name
Pigwowiec japoński
234
Clematis ''
Polish name
Powojnik
235
Clethra alnifolia 'Pink Spire'
Polish name
Orszelina zwyczajna
236
Cornus alba 'Aurea'
Polish name
Dereń biały
237
Cornus alba 'Cream Cracker'
Polish name
Dereń biały
238
Cornus alba 'Ellegantissima'
Polish name
Dereń biały
239
Cornus alba 'Hessei'
Polish name
Dereń biały
240
Cornus alba 'Ivory Halo'
Polish name
Dereń biały
241
Cornus alba 'Sibirica'
Polish name
Dereń biały
242
Cornus alba 'Spaethii'
Polish name
-
243
Cornus alba 'White & Gold'
Polish name
-
244
Cornus alternifolia 'Argentea'
Polish name
Dereń skrętnolistny
245
Cornus canadensis ''
Polish name
Dereń kanadyjski
246
Cornus controversa 'Pagoda'
Polish name
-
247
Cornus controversa 'Variegata'
Polish name
Dereń pagodowy
248
Cornus cousa 'Melanie'
Polish name
Dereń kousa
249
Cornus florida 'Daybreak'
Polish name
Dereń kwiecisty
250
Cornus kousa ''
Polish name
Dereń kousa
251
Cornus mas 'Variegata'
Polish name
Dereń jadalny
252
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
Polish name
-
253
Cornus stolonifera 'Flaviramea'
Polish name
Dereń rozłogowy
254
Cornus stolonifera 'White and Gold'
Polish name
Dereń rozłogowy
255
Cornus x 'Venus '
Polish name
Dereń
256
Corylus avellana 'Aurea'
Polish name
-
257
Corylus avellana 'Contorta'
Polish name
Leszczyna pospolita
258
Corylus avellana 'Herterophylla'
Polish name
-
259
Corylus avellana 'Pendula'
Polish name
Leszczyna pospolita
260
Corylus avellana 'Red Majesty'
Polish name
Leszczyna pospolita
261
Corylus colurna ''
Polish name
Leszczyna turecka
262
Corylus maxima 'Purpurea'
Polish name
Leszczyna południowa
263
Cotinus coggygria 'Golden Spirit ’Ancot’'
Polish name
Perukowiec podolski
264
Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Polish name
Perukowiec podolski
265
Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Polish name
Perukowiec podolski
266
Cotinus coggygria 'Young Lady'
Polish name
Perukowiec podolski
267
Cotinus coggygria 'coggygria'
Polish name
Perukowiec podolski
268
Cotoneaster 'Eischolz'
Polish name
-
269
Cotoneaster adpressus ''
Polish name
Irga położona
270
Cotoneaster bullatus ''
Polish name
-
271
Cotoneaster cochleatus 'Schneider'
Polish name
Irga łyżeczkowata
272
Cotoneaster congestus 'Mirelle'
Polish name
Irga zwarta
273
Cotoneaster dammeri ''
Polish name
-
274
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Polish name
Irga dammera
275
Cotoneaster dammeri 'Major'
Polish name
Irga dammera
276
Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper'
Polish name
Irga Dammera
277
Cotoneaster horizontalis ''
Polish name
Irga pozioma
278
Cotoneaster horizontalis 'Ursynów'
Polish name
Irga pozioma
279
Cotoneaster horizontalis 'Variegata'
Polish name
-
280
Cotoneaster microphyllus 'Woo’s Grand'
Polish name
Irga drobnolistkowa
281
Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpet'
Polish name
Irga Dammera
282
Cotoneaster procumbens 'Streib's Minor'
Polish name
Irga rozesłana
283
Cotoneaster procumbens 'Streib’s Findling'
Polish name
-
284
Cotoneaster radicans 'Eichholz'
Polish name
Irga płożąca
285
Cotoneaster salicifolia 'Gnom'
Polish name
Irga wierzbolistna
286
Cotoneaster salicifolia 'Park Teppich'
Polish name
Irga wierzbolistna
287
Cotoneaster salicifolia 'Sympathie'
Polish name
Irga wierzbolistna
288
Cotoneaster x suesicus 'Juliette'
Polish name
-
289
Cotoneaster × suecicus 'Skogholm'
Polish name
Irga szwedzka
290
Crataegus crus-galli ''
Polish name
Głóg ostrogowy
291
Crataegus crus-galli ''
Polish name
Głóg ostrogowy
292
Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet'
Polish name
Głóg dwuszyjkowy
293
Crataegus media 'Gireoudii'
Polish name
-
294
Crataegus monogyna 'Compacta'
Polish name
-
295
Crataegus monogyna 'Variegata'
Polish name
-
296
Crataegus oxyacantha 'Candido Plena'
Polish name
Głóg dwuszyjkowy
297
Crataegus oxyacantha 'Tortuosa'
Polish name
Głóg dwuszyjkowy
298
Crataegus punctata 'Aurea'
Polish name
-
299
Cydonia oblonga ''
Polish name
Pigwa
300
Cytisus decumbens ''
Polish name
Szczodrzeniec płożący
301
Cytisus kekwensis ''
Polish name
Szczodrzeniec
302
Cytisus nigricans 'Vanesse'
Polish name
Szczodrzeniec
303
Cytisus scoparius 'Goldfinch'
Polish name
Żarnowiec miotlasty
304
Cytisus scoparius 'Hollandia'
Polish name
Żarnowiec miotlasty
305
Cytisus scoparius 'Luna'
Polish name
Żarnowiec miotlasty
306
Cytisus x praecox 'Alba'
Polish name
Szczodrzeniec
307
Cytisus x praecox 'Allgold'
Polish name
Szczodrzeniec
308
Daphne mezereum ''
Polish name
Wawrzynek wilczełyko
309
Deutzia rosea ''
Polish name
Żylistek
310
Deutzia scabra 'Aurea'
Polish name
Żylistek szorstki
311
Deutzia scabra 'Gracilis'
Polish name
Żylistek szorstki
312
Deutzia scabra 'Plena'
Polish name
Żylistek szorstki
313
Deutzia scabra 'Pride of Rochester'
Polish name
Żylistek szorstki
314
Deutzia scabra 'Variegata'
Polish name
Żylistek szorstki
315
Deutzia x hybrida 'Carminea'
Polish name
Żylistek
316
Deutzia x hybrida 'Nikko'
Polish name
Żylistek
317
Deutzia x hybrida 'Pink Pom-Pom'
Polish name
-
318
Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields'
Polish name
Żylistek
319
Diervilla rivularis 'Troya Black'
Polish name
Zadrzewnia nadbrzeżna
320
Diervilla sessilifolia 'Cool Splash'
Polish name
Zadrzewnia bezogonkowa
321
Eleagnus angustifolia ''
Polish name
Oliwnik wąskolistny
322
Eleutherococcus variegata ''
Polish name
Kolcolist
323
Empetrum nigrum ''
Polish name
Bażyna czarna
324
Enkianthus campanulatus ''
Polish name
.
325
Eonymus alatus 'Compactus'
Polish name
Trzmielina oskrzydlona
326
Euonymus europaeus L. ''
Polish name
Trzmielina pospolita
327
Euonymus fortunei 'Blondy'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
328
Euonymus fortunei 'Canadale Gold'
Polish name
Trzmielina Fortunea
329
Euonymus fortunei 'Dart’s Blanket'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
330
Euonymus fortunei 'Emeraldn Gold'
Polish name
Trzmielina Fortunea
331
Euonymus fortunei 'Emeralds Gaiety'
Polish name
Trzmielina fortunea
332
Euonymus fortunei 'Golden Harlequin'
Polish name
Trzmielina Fortune'a
333
Euonymus fortunei 'Minimus'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
334
Euonymus fortunei 'Sheridan Gold'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
335
Euonymus fortunei 'Silver Queen'
Polish name
Trzmielina fortunea
336
Euonymus fortunei 'Sunspot'
Polish name
Trzmielina Fortunea
337
Fagus sylvatica 'Ansorgei'
Polish name
Buk pospolity
338
Fagus sylvatica 'Argenteomarmorata'
Polish name
Buk pospolity
339
Fagus sylvatica 'Asplenifolia'
Polish name
Buk pospolity
340
Fagus sylvatica 'Aureopendula'
Polish name
Buk pospolity
341
Fagus sylvatica 'Black Swan'
Polish name
Buk pospolity
342
Fagus sylvatica 'Cohleata Fastigiata'
Polish name
Buk pospolity
343
Fagus sylvatica 'Crispa'
Polish name
Buk pospolity
344
Fagus sylvatica 'Cristata'
Polish name
Buk pospolity
345
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'
Polish name
Buk pospolity
346
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
Polish name
Buk pospolity
347
Fagus sylvatica 'Dawyck'
Polish name
-
348
Fagus sylvatica 'Dentata'
Polish name
Buk pospolity
349
Fagus sylvatica 'Franken'
Polish name
Buk pospolity
350
Fagus sylvatica 'Incisa'
Polish name
Buk pospolity
351
Fagus sylvatica 'Interrupta Purpurea'
Polish name
Buk pospolity
352
Fagus sylvatica 'Interrupta'
Polish name
Buk pospolity
353
Fagus sylvatica 'Luteovariegata'
Polish name
Buk pospolity
354
Fagus sylvatica 'Mercedes'
Polish name
Buk pospolity
355
Fagus sylvatica 'Pendula'
Polish name
Buk pospolity
356
Fagus sylvatica 'Pendula'
Polish name
Buk pospolity
357
Fagus sylvatica 'Purpurea Compacta'
Polish name
Buk pospolity
358
Fagus sylvatica 'Purpurea Fountain'
Polish name
Buk pospolity
359
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula C10'
Polish name
Buk pospolity
360
Fagus sylvatica 'Purpurea Roseomarginata'
Polish name
Buk pospolity
361
Fagus sylvatica 'Purpurea Tortuosa'
Polish name
Buk pospolity
362
Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'
Polish name
-
363
Fagus sylvatica 'Purpurea'
Polish name
Buk pospolity
364
Fagus sylvatica 'Quercifolia'
Polish name
Buk pospolity
365
Fagus sylvatica 'Red Obelisk'
Polish name
-
366
Fagus sylvatica 'Riversii'
Polish name
Buk pospolity
367
Fagus sylvatica 'Rohan Gold'
Polish name
-
368
Fagus sylvatica 'Rohan Pyramid'
Polish name
-
369
Fagus sylvatica 'Rohanii'
Polish name
Buk pospolity
370
Fagus sylvatica 'Rotundifolia'
Polish name
Buk pospolity
371
Fagus sylvatica 'Silverwood'
Polish name
Buk pospolity
372
Fagus sylvatica 'Taurica'
Polish name
Buk pospolity
373
Fagus sylvatica 'Variegata'
Polish name
Buk pospolity
374
Fagus sylvatica 'Viridivariegata'
Polish name
-
375
Fagus sylvatica 'Zlatia'
Polish name
Buk pospolity
376
Fagus sylvatica 'jeszcze ’no name’'
Polish name
Buk pospolity
377
Fagus sylvatica 'sylvatica - pień'
Polish name
Buk pospolity
378
Fagus sylvatica Purple Fontaine
Polish name
-
379
Ficus carica - FIGA 'Peretta'
Polish name
Figowiec pospolity
380
Forsythia intermedia 'Variegata'
Polish name
Forsycja pośrednia
381
Forsythia koreana 'Kumsum'
Polish name
Forsycja koreańska
382
Forsythia ovata x F. intermedia 'Maluch'
Polish name
F.pośrednia x F.koreańska
383
Forsythia viridis 'Weber’s Bronx'
Polish name
Forsycja karłowa
384
Forsythia x 'Maja'
Polish name
Forsycja
385
Forsythia x 'Paulina'
Polish name
Forsycja
386
Forsythia x ' Maree d-or'
Polish name
Forzycja
387
Forsythia x 'Fiesta'
Polish name
Forsycja pośrednia
388
Forsythia x 'Golden Times'
Polish name
-
389
Forsythia x 'Maluch'
Polish name
-
390
Forsythia x 'Tharandt'
Polish name
Forsycja
391
Forsythia x intermedia 'Janina'
Polish name
-
392
Forsythia x intermedia 'Lednogóra'
Polish name
Forsycja pośrednia
393
Fothergilla major ''
Polish name
-
394
Frangula alnus 'Asplenifolia'
Polish name
Kruszyna pospolita
395
Fraxinus excelsior 'Allgold'
Polish name
Jesion wyniosły
396
Fraxinus excelsior 'Argenteovariegata'
Polish name
Jesion wyniosły
397
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula'
Polish name
Jesion wyniosły
398
Fraxinus excelsior 'Aurea'
Polish name
Jesion wyniosły
399
Fraxinus excelsior 'Crispa'
Polish name
Jesion wyniosły
400
Fraxinus excelsior 'Globosum'
Polish name
Jesion wyniosły
401
Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula'
Polish name
Jesion wyniosły
402
Fraxinus excelsior 'Heterophylla'
Polish name
Jesion wyniosły
403
Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Polish name
-
404
Fraxinus excelsior 'Pendula'
Polish name
Jesion wyniosły
405
Fraxinus excelsior 'Variegata'
Polish name
Jesion wyniosły
406
Fraxinus ornus 'Meczek'
Polish name
Jesion
407
Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata'
Polish name
-
408
Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia'
Polish name
-
409
Genista lydia ''
Polish name
Janowiec
410
Gingko biloba 'California Sunset'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
411
Ginkgo biloba ''
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
412
Ginkgo biloba 'Aureovariegata'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
413
Ginkgo biloba 'Korinek'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
414
Ginkgo biloba 'Maribo'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
415
Ginkgo biloba 'Mariken Pa'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
416
Ginkgo biloba 'Menhir ® '
Polish name
Miłożąb dwuklapowy
417
Ginkgo biloba 'Pendula'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
418
Ginkgo biloba 'Saratoga'
Polish name
Miłożąb dwuklapowy
419
Ginkgo biloba 'Trol Pa'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
420
Ginkgo biloba 'Tubifolia'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
421
Ginkgo biloba 'Variegata'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
422
Gleditsia triacanthos 'Rubylace'
Polish name
-
423
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Polish name
-
424
Hamamelis vernalis ''
Polish name
Oczar
425
Hedera helix 'Arborescens'
Polish name
Bluszcz pospolity
426
Hedera helix 'Crispa'
Polish name
Bluszcz pospolity
427
Hedera helix 'Cristata'
Polish name
Bluszcz pospolity
428
Hedera helix 'Profesor Seneta'
Polish name
Bluszcz pospolity
429
Hibiscus syriacus 'Blue Bird'
Polish name
Ketmia syryjska
430
Hibiscus syriacus 'Woodbridge'
Polish name
Ketmia
431
Hippophäe rhamnoides ''
Polish name
Rokitnik
432
Humulus lupulus 'Luteus'
Polish name
Chmiel
433
Hydrangea macrophylla 'Variegata'
Polish name
Hortensja ogrodowa
434
Hydrangea paniculata 'Magical Fire'®
Polish name
Hortensja bukietowa
435
Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight'
Polish name
Hortensja bukietowa
436
Hydrangea paniculata 'Candlelight ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
437
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'
Polish name
Hortensja bukietowa
438
Hydrangea paniculata 'Kyushu'
Polish name
Hortensja bukietowa
439
Hydrangea paniculata 'Limelight ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
440
Hydrangea paniculata 'Magical Candle ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
441
Hydrangea paniculata 'Magical Flame ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
442
Hydrangea paniculata 'Magical Sweet Summer ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
443
Hydrangea paniculata 'Phantom'
Polish name
Hortensja bukietowa
444
Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'
Polish name
Hortensja bukietowa
445
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'
Polish name
Hortensja bukietowa
446
Hydrangea paniculata 'Polar Bear ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
447
Hydrangea paniculata 'Polestar ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
448
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'
Polish name
Hortensja bukietowa
449
Hydrangea paniculata 'Tardiva'
Polish name
Hortensja bukietowa
450
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'
Polish name
Hortensja bukietowa
451
Hydrangea paniculata 'Wims Red ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
452
Hydrangea paniculata Levana ®
Polish name
Hortensja bukietowa
453
Hydrangea petiolaris ''
Polish name
Hortensja pnąca
454
Hydrangea quercifolia ''
Polish name
Hortensja dębolistna
455
Hydrangea serrata 'Aurea'
Polish name
Hortensja piłkowana
456
Hydrangea serrata 'Blue bird'
Polish name
Hortensja piłkowana
457
Hypericum densiflorum 'Goldball'
Polish name
Dziurawiec
458
Hypericum kalmianum 'Buttercup'
Polish name
Dziurawiec
459
Hypericum x 'Hidcote'
Polish name
Dziurawiec
460
Ilex buxifolia ''
Polish name
Ostrokrzew
461
Ilex mesarveae 'Alaska'
Polish name
Ostrokrzew
462
Ilex x meserveae 'Blue Angel'
Polish name
Ostrokrzew meserwy
463
Ilex x meserveae 'Golden Girl'
Polish name
Ostrokrzew meserwy
464
Kalmia latifolia L. 'Ostbo Red'
Polish name
Kalmia szerokolistna
465
Keria japonica 'Guinea'
Polish name
Złotlin japoński
466
Kerria japonica 'Picta'
Polish name
Złotlin japoński
467
Kerria japonica 'Pleniflora'
Polish name
Złotlin japoński
468
Kolkwitzia amabilis 'Maradco'
Polish name
Kolkwitzia
469
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'
Polish name
Kolkwitzia cudowna
470
Kolkwitzia ammabilis 'Rosea'
Polish name
Kolkwitzia
471
Laburnum alpinum 'Pendulum'
Polish name
Złotokap
472
Laburnum x watereri 'Vossii'
Polish name
Złotokap Waterera
473
Lavandula angustifolia 'Hidcote'
Polish name
Lawenda wąskolistna
474
Leucothoë catasbaei 'catasbaei'
Polish name
Kiścień wawrzynowy
475
Ligustrum ovalifolium 'Albovariegatum'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
476
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
477
Ligustrum ovalifolium 'Variegata'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
478
Ligustrum ovalifolium 'Vicaryi'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
479
Ligustrum vulgare L. 'Aureum'
Polish name
Ligustr pospolity
480
Liquidambar styraciflua 'Aurora'
Polish name
Ambrowiec amerykański
481
Liquidambar styraciflua 'Gumball'
Polish name
Ambrowiec amerykański
482
Liquidambar styraciflua 'Silver King'
Polish name
Ambrowiec amerykański
483
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
Polish name
Ambrowiec amerykański
484
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
Polish name
Ambrowiec amerykański
485
Liquidambar styraciflua L. ''
Polish name
Ambrowiec amerykański
486
Liquidambar styraciflua L. ''
Polish name
Ambrowiec amerykański
487
Liriodendron tulipifera L. ''
Polish name
Tulipanowiec amerykański
488
Liriodendron tulipifera L. '????(od Horaka)'
Polish name
Tulipanowiec amerykański
489
Liriodendron tulipifera L. 'Aureovariegata'
Polish name
Tulipanowiec amerykański
490
Liriodendron tulipifera L. 'Fastigiata'
Polish name
Tulipanowiec amerykański
491
Lonicera caprifollum ''
Polish name
Wiciokrzew
492
Lonicera giraldii ''
Polish name
Wiciokrzew
493
Lonicera henryi ''
Polish name
Wiciokrzew
494
Lonicera italica 'Harlequin'
Polish name
Wiciokrzew
495
Lonicera japonica 'Aureoreticulata'
Polish name
Wiciokrzew
496
Lonicera japonica 'Hall’s Prolific'
Polish name
Wiciokrzew
497
Lonicera kamtschatica 'Altaj'
Polish name
Jagoda kamczacka
498
Lonicera kamtschatica 'Amur'
Polish name
Jagoda kamczacka
499
Lonicera kamtschatica 'Brązowa'
Polish name
Jagoda kamczacka
500
Lonicera kamtschatica 'Czelabińska'
Polish name
Jagoda kamczacka
501
Lonicera kamtschatica 'Duet'
Polish name
Jagoda kamczacka
502
Lonicera kamtschatica 'Průhonický letní'
Polish name
Jagoda kamczacka
503
Lonicera kamtschatica 'Wojtek'
Polish name
Jagoda kamczacka
504
Lonicera kamtschatica 'Zojka'
Polish name
Jagoda kamczacka
505
Lonicera nitida 'Baggesen’s Gold'
Polish name
Wiciokrzew
506
Lonicera periclymenum 'Serotina'
Polish name
Wiciokrzew
507
Lonicera tellmanniana ''
Polish name
Wiciokrzew
508
Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'
Polish name
Wiciokrzew
509
Lonicera x brownii 'Fuchsioides'
Polish name
Wiciokrzew
510
Lonicera x heckrottii ''
Polish name
-
511
Lonicera x hecrottii 'American Beauty'
Polish name
Wiciokrzew
512
Lycium barbarum 'Golden Goji'
Polish name
Kolcowój szkarłatny
513
Lycium barbarum 'Korean Big'
Polish name
Kolcowój pospolity
514
Magnolia 'Ann'
Polish name
-
515
Magnolia 'Betty'
Polish name
Magnolia
516
Magnolia 'Genie ®'
Polish name
-
517
Magnolia 'Henry Kern'
Polish name
Magnolia
518
Magnolia 'Ricki'
Polish name
Magnolia
519
Magnolia 'Rustica Rubra'
Polish name
-
520
Magnolia 'Susan'
Polish name
Magnolia
521
Magnolia brooklynensis (x) 'Yellow Bird'
Polish name
Magnolia
522
Magnolia liliflora 'Nigra'
Polish name
Magnolia purpurowa
523
Magnolia sieboldii ''
Polish name
Magnolia Siebolda
524
Magnolia stellata '.'
Polish name
Magnolia gwieździsta
525
Magnolia tripetala ''
Polish name
Magnolia parasolowata
526
Magnolia tripetala ''
Polish name
Magnolia parasolowata
527
Magnolia tripetala c3 ''
Polish name
Magnolia parasolowata
528
Magnolia x 'Blue Opal'
Polish name
Magnolia
529
Magnolia x 'Lennei'
Polish name
Magnolia
530
Magnolia x 'OWOCE'
Polish name
Magnolia
531
Magnolia x 'Picture'
Polish name
Magnolia
532
Magnolia x 'Verbanica'
Polish name
Magnolia
533
Magnolia x soulangiana ''
Polish name
Magnolia Soulange'a
534
Malus baccata 'Pendula'
Polish name
Jabłoń pospolita
535
Malus floribunda ''
Polish name
Jabłoń wielkokwiat
536
Malus floribunda 'Golden Hornet'
Polish name
Jabłoń wielkokwiat
537
Malus x purpurea ''
Polish name
Jabłoń purpurowa
538
Malus x scheideckeri 'Pendula'
Polish name
Jabłoń Scheideckera
539
Menispermum canadense ''
Polish name
Miesięcznik kanadyjski
540
Morus alba 'Pendula'
Polish name
Morwa biała
541
Morus latifolia 'Spirata'
Polish name
Morwa szerokolistna
542
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
Polish name
Runianka japońska
543
Pachysandra terminalis 'Green Sheen'
Polish name
Runianka japońska
544
Pachysandra terminalis 'Silver Edge'
Polish name
Runianka japońska
545
Paeonia suffruticosa ''
Polish name
Piwonia krzewiasta
546
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmani'
Polish name
Winobluszcz pięciolistkowy
547
Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers'
Polish name
Winobluszcz pięciolistkowy
548
Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
549
Parthenocissus tricuspidata 'Haager'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
550
Parthenocissus tricuspidata 'Lowii'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
551
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
552
Parthenocissus vitacea 'Engelmannii'
Polish name
Winobluszcz
553
Paulownia tomentosa ''
Polish name
Paulownia puszysta
554
Paulownia tomentosa ''
Polish name
Paulownia puszysta
555
Periploca graeca ''
Polish name
Obwojnik grecki
556
Phellodendron amurense ''
Polish name
Korkowiec amurski
557
Philadelphus 'Yellow Cab'
Polish name
Jaśminowiec
558
Philadelphus coronarius 'Belle Etoile'
Polish name
Jaśminowiec wonny
559
Philadelphus coronarius 'Erectus'
Polish name
Jaśminowiec
560
Philadelphus coronarius 'Inocense'
Polish name
Jaśminowiec wonny
561
Philadelphus coronarius 'Manteau d'Hermine'
Polish name
Jaśminowiec
562
Philadelphus coronarius 'Snowbelle'
Polish name
Jaśminowiec
563
Philadelphus coronarius L 'Variegatus'
Polish name
Jaśminowiec wonny
564
Philadelphus coronarius L. 'Albovariegata'
Polish name
Jaśminowiec wonny
565
Philadelphus coronarius L. 'Aureus'
Polish name
-
566
Philadelphus coronarius L. 'Duplex Aurea'
Polish name
Jaśminowiec wonny
567
Philadelphus coronarius L. 'Kraków'
Polish name
Jaśminowiec wonny
568
Philadelphus coronarius L. 'Lemonei'
Polish name
-
569
Philadelphus coronarius L. 'coronarius'
Polish name
Jaśminowiec wonny
570
Physocarpus monogynus 'monogynus'
Polish name
Pęcherznica
571
Physocarpus opulifolius 'Andre'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
572
Physocarpus opulifolius 'Dart’s Gold'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
573
Physocarpus opulifolius 'Diable d’Or'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
574
Physocarpus opulifolius 'Diabolo®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
575
Physocarpus opulifolius 'Golden Anne ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
576
Physocarpus opulifolius 'Lady in Red ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
577
Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
578
Physocarpus opulifolius 'Midnight ® '
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
579
Physocarpus opulifolius 'Nugget'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
580
Physocarpus opulifolius 'Orange Sunset'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
581
Physocarpus opulifolius 'Purple Horizon ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
582
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
583
Physocarpus opulifolius 'Schuch'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
584
Physocarpus opulifolius 'Sweet Dreams ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
585
Physocarpus opulifolius 'Zdechovice'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
586
Pieris japonica 'Flaming Silver'
Polish name
-
587
Platanus x acerifolia ''
Polish name
Platan klonolistny
588
Polygonum aubertii ''
Polish name
Rdest auberta
589
Populus alba L. ''
Polish name
Topola biała
590
Populus candicans 'Aurora'
Polish name
Topola włochata
591
Populus nigra var. italica 'Italica'
Polish name
Topola czarna
592
Populus tremula L. ''
Polish name
Topola osika
593
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
594
Potentilla fruticosa 'Annette'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
595
Potentilla fruticosa 'Chilo'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
596
Potentilla fruticosa 'Daydown'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
597
Potentilla fruticosa 'Floppy Disk'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
598
Potentilla fruticosa 'Glenoroy Pinkie'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
599
Potentilla fruticosa 'Gold Drop'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
600
Potentilla fruticosa 'Gold Star'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
601
Potentilla fruticosa 'Gold Teppich'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
602
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
603
Potentilla fruticosa 'Hahmann’s Gigant'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
604
Potentilla fruticosa 'Hopley’s Orange'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
605
Potentilla fruticosa 'Kobold'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
606
Potentilla fruticosa 'Lovely Pink ®'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
607
Potentilla fruticosa 'Mango Tango'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
608
Potentilla fruticosa 'Pink Queen'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
609
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
610
Potentilla fruticosa 'Princess'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
611
Potentilla fruticosa 'Red Ace'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
612
Potentilla fruticosa 'Red Robin'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
613
Potentilla fruticosa 'Snow Bird'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
614
Potentilla fruticosa 'Tangerine'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
615
Potentilla fruticosa 'Tilford Cream'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
616
Potentilla fruticosa 'Walton Park'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
617
Potentilla tridentata 'Nuuk'
Polish name
Pięciornik trójząbkowy
618
Prunus cerasifera 'Deep Purple'
Polish name
Śliwa
619
Prunus cerasifera 'Hessei'
Polish name
Śliwa
620
Prunus cerasifera 'Pisardi'
Polish name
-
621
Prunus cerasifera 'Woodii'
Polish name
Śliwa
622
Prunus cerasifera 'Złoty Obłok'
Polish name
Śliwa
623
Prunus cerasus L. 'Umbraculifera'
Polish name
Wiśnia pospolita
624
Prunus depressa ''
Polish name
Śliwa
625
Prunus incisa 'Kojou-no-mai'
Polish name
Wiśnia
626
Prunus incisa 'Mikinori'
Polish name
Wiśnia
627
Prunus laurocerasus ''
Polish name
Laurowiśnia wschodnia
628
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Polish name
Wiśnia piłkowana
629
Prunus serrulata 'Kanzan'
Polish name
Wiśnia piłkowana
630
Prunus serrulata 'Kikushidare-sakura'
Polish name
Wiśnia piłkowana
631
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
Polish name
Wiśnia piłkowana
632
Prunus serrulata 'Shimidsu'
Polish name
Wiśnia piłkowana
633
Prunus spinosa ''
Polish name
Śliwa tarnina
634
Prunus triloba ''
Polish name
Migdałek trójklapowy
635
Prunus x yedoensis 'Shidare-Yoshino'
Polish name
Wiśnia