search...

COLLECTION

PLANT COLLECTION SITES ARE NOT THE OFFER . TO SEE THE OFFER CLIK HERE

Deciduous plants collection

L.P
Species / variety
Polish name
foto
1
Abeliophyllum distichum ''
Polish name
Abeliofylum koreańskie
2
Acer Palmatum 'Beni Otake'
Polish name
Klon palmowy
3
Acer campestre ''
Polish name
Klon polny - poklon
4
Acer campestre 'Carnival'
Polish name
Klon polny
5
Acer campestre 'Elstrijk'
Polish name
Klon polny -paklon
6
Acer campestre 'Globosum'
Polish name
Klon polny -paklon
7
Acer campestre 'Nanum'
Polish name
Klon polny
8
Acer campestre 'Postelense'
Polish name
Klon polny
9
Acer campestre 'Pulverulenta'
Polish name
Klon polny
10
Acer campestre 'Red Shine'
Polish name
Klon polny
11
Acer campestre 'Ruby Lace'
Polish name
Klon polny
12
Acer ginnala ''
Polish name
Klon ginnala
13
Acer japonicum 'Aconitifolium'
Polish name
Klon japoński
14
Acer japonicum 'Ovalifolium'
Polish name
Klon japoński
15
Acer negundo L. 'Auratum'
Polish name
Klon jesionolistny
16
Acer negundo L. 'Aureovariegatum'
Polish name
Klon jesionolistny
17
Acer negundo L. 'Bronisławie'
Polish name
Klon jesionolistny
18
Acer negundo L. 'Elegans'
Polish name
Klon jesionolistny
19
Acer negundo L. 'Flamingo'
Polish name
Klon jesionolistny
20
Acer negundo L. 'Kelly’s Gold'
Polish name
Klon jesionolistny
21
Acer negundo L. 'Odessanum'
Polish name
Klon jesionolistny
22
Acer negundo L. 'Szymanowski'
Polish name
Klon jesionolistny
23
Acer negundo L. 'Variegatum'
Polish name
Klon jesionolistny
24
Acer palmatum 'Atropurpureum'
Polish name
Klon palmowy
25
Acer palmatum 'Beni Maiko'
Polish name
Klon palmowy
26
Acer palmatum 'Bloodgood'
Polish name
Klon palmowy
27
Acer palmatum 'Dissectum Garnet'
Polish name
Klon palmowy
28
Acer palmatum 'Emerald Lace'
Polish name
Klon palmowy
29
Acer palmatum 'Fireglow'
Polish name
Klon palmowy
30
Acer palmatum 'Koto-No-Ito'
Polish name
Klon palmowy
31
Acer palmatum 'Omure Yama'
Polish name
Klon palmowy
32
Acer palmatum 'Orange Dream'
Polish name
Klon palmowy
33
Acer palmatum 'Peve Ollie'
Polish name
Klon palmowy
34
Acer palmatum 'Red Dragon'
Polish name
Klon palmowy
35
Acer palmatum 'Seyriu'
Polish name
Klon palmowy
36
Acer palmatum 'Starfish'
Polish name
Klon palmowy
37
Acer palmatum 'Tamukeyama'
Polish name
Klon palmowy
38
Acer pennsylvanicum ''
Polish name
Klon pensylwański
39
Acer platanoides 'Black Maja ®'
Polish name
Klon pospolity
40
Acer platanoides 'Charles Joly'
Polish name
Klon pospolity
41
Acer platanoides 'Columnaris'
Polish name
Klon pospolity
42
Acer platanoides 'Crimson King'
Polish name
Klon pospolity
43
Acer platanoides 'Drummondii'
Polish name
Klon pospolity
44
Acer platanoides 'Faassen’s Black'
Polish name
Klon pospolity
45
Acer platanoides 'Golden Globe'
Polish name
Klon pospolity
46
Acer platanoides 'Gurba'
Polish name
Klon pospolity
47
Acer platanoides 'Palmatifidum'
Polish name
Klon pospolity
48
Acer platanoides 'Palmatifidum'
Polish name
Klon pospolity
49
Acer platanoides 'Princeton Gold'
Polish name
Klon pospolity
50
Acer platanoides 'Stollii'
Polish name
Klon pospolity
51
Acer platanoides 'Tharandt'
Polish name
Klon pospolity
52
Acer platanoides 'Walderseei'
Polish name
Klon pospolity
53
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’
Polish name
-
54
Acer pseudoplatanus 'Brillantissinum'
Polish name
Klon jawor
55
Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset'
Polish name
Klon jawor
56
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'
Polish name
Klon jawor
57
Acer pseudoplatanus 'Nizetti'
Polish name
Klon jawor
58
Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery'
Polish name
Klon jawor
59
Acer pseudoplatanus 'Prinz de Camille Rohan'
Polish name
Klon jawor
60
Acer pseudoplatanus 'Simon Louis Freres'
Polish name
Klon jawor
61
Acer pseudoplatanus 'Worleei'
Polish name
Klon jawor
62
Acer rubrum 'Scanlon'
Polish name
Klon czerwony
63
Acer saccharinum 'Born’s Gracious'
Polish name
Klon srebrzysty
64
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'
Polish name
Klon srebrzysty
65
Acer shirasawanum 'Aureum'
Polish name
Klon Shirasawy
66
Actinidia arguta ''
Polish name
Kiwi; Aktinidia ostrolistna
67
Actinidia arguta 'Geneva'
Polish name
Aktinidia ostrolistna
68
Actinidia arguta 'Issai'
Polish name
Mini Aktinidia ostrolistna
69
Actinidia arguta 'Ken’s Red'
Polish name
Aktinidia ostrolistna
70
Actinidia arguta 'Weiki'
Polish name
Aktinidia ostrolistna
71
Actinidia kolomikta 'Dr Szymanowski'
Polish name
Aktinidia pstrolistna
72
Actinidia sinensis ''
Polish name
.
73
Aesculus flava ''
Polish name
Kasztanowiec żółty
74
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Polish name
Kasztanowiec
75
Aesculus hippocastanum 'Memmingeri'
Polish name
Kasztanowiec
76
Aesculus parviflora ''
Polish name
Kasztanowiec drobnokwiatowy
77
Aesculus pavia 'Rosea Nana'
Polish name
Kasztanowiec krwisty
78
Aesculus x 'Digitata'
Polish name
-
79
Aesculus x 'Laciniata'
Polish name
-
80
Aesculus x carnea 'Briotii'
Polish name
Kasztanowiec
81
Aesculus x carnea 'Marginata'
Polish name
-
82
Aesculus x glaucescens ''
Polish name
Kasztanowiec sinawy
83
Ailanthus altissima ''
Polish name
Bożodrzew
84
Akebia quinata ''
Polish name
Akebia pięciolistkowa
85
Alnus glutinosa 'Imperialis'
Polish name
Olcha szara.
86
Alnus glutinosa 'Pendula'
Polish name
Olcha szara.
87
Alnus glutinosa 'Pyramidalis'
Polish name
Olcha szara.
88
Alnus incana 'Aurea'
Polish name
-
89
Alnus incana 'Aurea'
Polish name
Olcha szara
90
Alnus incana 'Aureomarginata'
Polish name
Olcha szara
91
Alnus incana 'Laciniata'
Polish name
Olcha szara
92
Amelanchier lamarckii ''
Polish name
Świdośliwa Lemarcka
93
Amorpha fruticosa ''
Polish name
Amorfa krzewiasta
94
Ampelopsis aconitifolium ''
Polish name
Winnik tojadolistny
95
Ampelopsis brevipedunculata 'Elegans'
Polish name
.
96
Aralia elata ''
Polish name
Aralia
97
Aristolochia durior ''
Polish name
Kokornak
98
Aronia melanocarpa ''
Polish name
Aronia
99
Aronia melanocarpa ''
Polish name
Aronia
100
Berberis buxifolia 'Nana'
Polish name
Berberys
101
Berberis julianae 'Nana'
Polish name
Berberys juliana
102
Berberis stenophylla ''
Polish name
Berberys wąskolistny
103
Berberis thunbergii 'Admiration'
Polish name
Berberys
104
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Polish name
Berberys tunberga
105
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Polish name
Berberys tunberga
106
Berberis thunbergii 'Aurea'
Polish name
Berberys tunberga
107
Berberis thunbergii 'Bagatelle'
Polish name
Berberys tunberga
108
Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'
Polish name
Berberys
109
Berberis thunbergii 'Carlo'
Polish name
Berberys thunberga
110
Berberis thunbergii 'Carmen'
Polish name
Berberys Thunberga
111
Berberis thunbergii 'Chiquita ®'
Polish name
Berberys Thunberga
112
Berberis thunbergii 'Chocolate Summer ®'
Polish name
Berberys Thunberga
113
Berberis thunbergii 'Concorde'
Polish name
Berberys thunberga
114
Berberis thunbergii 'Coral ®'
Polish name
Berberys thunberga
115
Berberis thunbergii 'Coronita'
Polish name
Berberys tunberga
116
Berberis thunbergii 'Dariusz'
Polish name
Berberys Thunberga
117
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady'
Polish name
Berberys tunberga
118
Berberis thunbergii 'Diabolicum'
Polish name
Berberys tunberga
119
Berberis thunbergii 'Erecta'
Polish name
Berberys tunberga
120
Berberis thunbergii 'Florence ®'
Polish name
Berberys tunberga
121
Berberis thunbergii 'Goldalita'
Polish name
Berberys tunberga
122
Berberis thunbergii 'Golden Carpet'
Polish name
Berberys
123
Berberis thunbergii 'Golden Devine'
Polish name
Berberys Thunberga
124
Berberis thunbergii 'Golden Ring'
Polish name
Berberys tunberga
125
Berberis thunbergii 'Golden Rocket ®'
Polish name
Berberys
126
Berberis thunbergii 'Golden Tower'
Polish name
Berberys tunberga
127
Berberis thunbergii 'Golden Zwerg'
Polish name
Berberys tunberga
128
Berberis thunbergii 'Green Carpet'
Polish name
-
129
Berberis thunbergii 'Harlequin'
Polish name
Berberys tunberga
130
Berberis thunbergii 'Helmond Pillar'
Polish name
Berberys tunberga
131
Berberis thunbergii 'Kelleriis'
Polish name
Berberys tunberga
132
Berberis thunbergii 'Kobold'
Polish name
Berberys tunberga
133
Berberis thunbergii 'Kórnik'
Polish name
-
134
Berberis thunbergii 'Maria ®'
Polish name
Berberys tunberga
135
Berberis thunbergii 'Orange Fire'
Polish name
Berberys thunberga
136
Berberis thunbergii 'Orange Moon'
Polish name
Berberys thunberga
137
Berberis thunbergii 'Orange Rocket'
Polish name
Berberys tunberga
138
Berberis thunbergii 'Orange Tower'
Polish name
Berberys thunberga
139
Berberis thunbergii 'Paola'
Polish name
Berberys tunberga
140
Berberis thunbergii 'Pink Attraction'
Polish name
Berberys tunberga
141
Berberis thunbergii 'Pink Queen'
Polish name
Berberys thunberga
142
Berberis thunbergii 'Powwow'
Polish name
Berberys tunberga
143
Berberis thunbergii 'Red Bird ® '
Polish name
Berberys thunberga
144
Berberis thunbergii 'Red Carpet'
Polish name
Berberys
145
Berberis thunbergii 'Red Chief'
Polish name
Berberys tunberga
146
Berberis thunbergii 'Red Pillar'
Polish name
Berberys
147
Berberis thunbergii 'Red Rocket'
Polish name
Berberys tunberga
148
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Polish name
Berberys tunberga
149
Berberis thunbergii 'Rosetta'
Polish name
Berberys thunberga
150
Berberis thunbergii 'Rosy Rocket'
Polish name
Berberys tunberga
151
Berberis thunbergii 'Silver Miles'
Polish name
Berberys tunberga
152
Berberis thunbergii 'Summer Sunset ®'
Polish name
Berberys tunberga
153
Berberis thunbergii 'Sunbeam'
Polish name
Berberys thunberga
154
Berberis thunbergii 'Sunsation'
Polish name
Berberys tunberga
155
Berberis thunbergii 'Sunsation-2'
Polish name
Berberys tunberga
156
Berberis thunbergii 'Tiny Gold'
Polish name
Berberys
157
Berberis thunbergii 'Venice ®'
Polish name
Berberys thunberga
158
Berberis x media 'Dual Jewel ® '
Polish name
Berberys pośredni
159
Berberis x media 'Red Jewel'
Polish name
Berberys pośredni
160
Berberis x ottawensis ''
Polish name
Berberys ottawski
161
Berberis x ottawensis 'Auricoma'
Polish name
Berberys ottawski
162
Berberis x ottawensis 'Indian Summer'
Polish name
berberys ottawski
163
Berberis x ottawensis 'Superba'
Polish name
Berberys ottawski
164
Berberis × rubrostilla 'Buccaneer'
Polish name
Berberys
165
Betula hoseri ''
Polish name
-
166
Betula nana L. 'Nana'
Polish name
Brzoza karłowata
167
Betula nigra 'Summer Cascade PBR'
Polish name
Brzoza czarna
168
Betula pendula 'Aurea'
Polish name
Brzoza brodawkowata
169
Betula pendula 'Dalecarlica (Gracilis)'
Polish name
Brzoza brodawkowata
170
Betula pendula 'Purpurea'
Polish name
-
171
Betula pendula 'Royal Frost'
Polish name
Brzoza brodawkowata
172
Betula pendula 'Rubra'
Polish name
Brzoza brodawkowata
173
Betula pendula 'Youngii'
Polish name
Brzoza brodawkowata
174
Betula pubescens 'Aurea'
Polish name
Brzoza omszona
175
Betula utilis 'Doorenbos'
Polish name
Brzoza pożyteczna
176
Betula utilis 'Long Trunk'
Polish name
Brzoza pożyteczna
177
Betula verrucosa ( pendula ) 'Fastigiata'
Polish name
Brzoza brodawkowata
178
Betula verrucosa ( pendula ) 'Golden Clouds'
Polish name
Brzoza brodawkowata
179
Betula verrucosa ( pendula ) 'Laciniata'
Polish name
Brzoza brodawkowata
180
Betula verrucosa ( pendula ) 'Obelisk'
Polish name
Brzoza brodawkowata
181
Betula verrucosa ( pendula ) 'Schneverdigen Goldbirke'
Polish name
Brzoza brodawkowata
182
Budleja davidii 'Ile de France'
Polish name
Budleja Dawida
183
Budleja davidii 'Pink Delight'
Polish name
-
184
Budleja davidii 'White Profusion'
Polish name
-
185
Buxus sempervirens ''
Polish name
Bukszpan wieczniezielony
186
Buxus sempervirens 'Lipstick'
Polish name
Bukszpan wieczniezielony
187
Buxus sempervirens 'Variegata'
Polish name
Bukszpan wieczniezielony
188
Callicarpa bodneri 'Profusion'
Polish name
Kalikarpa
189
Calycanthus floridus ''
Polish name
Kielichowiec wonny
190
Campsis radicans ''
Polish name
Milin amerykański
191
Campsis radicans 'Flamenco'
Polish name
ciemny róż
192
Campsis radicans 'Flava (Yellow Trumpet)'
Polish name
żółty
193
Caragana arborescens 'Aurea'
Polish name
-
194
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Polish name
Karagana syberyjska
195
Caragana arborescens 'Nana'
Polish name
Karagana syberyjska
196
Caragana arborescens 'Pendula'
Polish name
Karagana syberyjska
197
Caragana arborescens 'Wolker'
Polish name
-
198
Caragana frutex 'Globosa'
Polish name
Karagana
199
Caragana pygmaea ''
Polish name
-
200
Carpinus betulus L. 'Fastigiata'
Polish name
Grab pospolity
201
Carpinus betulus L. 'Foliis Argenteovar.Pendula'
Polish name
Grab pospolity
202
Carpinus betulus L. 'Frans Fontain'
Polish name
Grab pospolity
203
Carpinus betulus L. 'Monumentalis'
Polish name
Grab pospolity
204
Carpinus betulus L. 'Pendula'
Polish name
Grab pospolity
205
Carpinus betulus L. 'Purpurea'
Polish name
Grab pospolity
206
Carpinus betulus L. 'Quercifolia'
Polish name
Grab pospolity
207
Carpinus betulus L. 'Variegata'
Polish name
-
208
Carpinus japonica ''
Polish name
Grab japoński
209
Caryopteris x cland. 'Summer Sorbet ®'
Polish name
Barbula szara
210
Caryopteris x clandonensis 'Blaue Donau'
Polish name
Barbula szara
211
Caryopteris × cland. 'Sterling Silver ® '
Polish name
Barbula szara
212
Caryopteris × clandonensis 'Worcester Gold'
Polish name
Barbula szarta
213
Castanea sativa ''
Polish name
-
214
Castanea sativa 'Variegata'
Polish name
Kasztan jadalny
215
Castanea sativa 'Vincent van Gogh'
Polish name
Kasztan jadalny
216
Catalpa bignonioides 'Aurea'
Polish name
Surmia bignoniowa
217
Catalpa bignonioides 'Nana'
Polish name
Surmia bignoniowa
218
Catalpa bignonioides 'bignonioides'
Polish name
Surmia bignoniowa
219
Catalpa bignonioides 'bignonioides'
Polish name
Surmia bignoniowa
220
Catalpa speciosa 'Pulverulenta'
Polish name
-
221
Catalpa x erubescens 'Purpurea'
Polish name
-
222
Celastrus orbiculata 'Diana ♀'
Polish name
Dławisz okrągłolistny
223
Celastrus orbiculatus 'Hercules ♂'
Polish name
Dławisz okrągłolistny
224
Cercidiphyllum japonicum 'Glowball ®'
Polish name
-
225
Cercidyphyllum japonicum 'Pendulum'
Polish name
-
226
Cercidyphyllum japonicum 'Rotfuchs'
Polish name
Grujecznik japoński
227
Chaenomeles alpinum 'alpinum'
Polish name
Pigwowiec alpejski
228
Chaenomeles speciosa 'Nivalis'
Polish name
Pigwowiec
229
Chaenomeles x superba 'Cameo'
Polish name
Pigwowiec japoński
230
Chaenomeles x superba 'Nicoline'
Polish name
Pigwowiec japoński
231
Chaenomeles x superba 'japonica'
Polish name
Pigwowiec japoński
232
Chaenomeles x superba 'japonica'
Polish name
Pigwowiec japoński
233
Clematis ''
Polish name
Powojnik
234
Clethra alnifolia 'Pink Spire'
Polish name
Orszelina zwyczajna
235
Cornus alba 'Aurea'
Polish name
Dereń biały
236
Cornus alba 'Cream Cracker'
Polish name
Dereń biały
237
Cornus alba 'Ellegantissima'
Polish name
Dereń biały
238
Cornus alba 'Hessei'
Polish name
Dereń biały
239
Cornus alba 'Ivory Halo'
Polish name
Dereń biały
240
Cornus alba 'Sibirica'
Polish name
Dereń biały
241
Cornus alba 'Spaethii'
Polish name
-
242
Cornus alba 'White & Gold'
Polish name
-
243
Cornus alternifolia 'Argentea'
Polish name
Dereń skrętnolistny
244
Cornus canadensis ''
Polish name
Dereń kanadyjski
245
Cornus controversa 'Pagoda'
Polish name
-
246
Cornus controversa 'Variegata'
Polish name
Dereń pagodowy
247
Cornus cousa 'Melanie'
Polish name
Dereń kousa
248
Cornus florida 'Daybreak'
Polish name
Dereń kwiecisty
249
Cornus kousa ''
Polish name
Dereń kousa
250
Cornus mas 'Variegata'
Polish name
Dereń jadalny
251
Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'
Polish name
-
252
Cornus stolonifera 'Flaviramea'
Polish name
Dereń rozłogowy
253
Cornus stolonifera 'White and Gold'
Polish name
Dereń rozłogowy
254
Cornus x 'Venus '
Polish name
Dereń
255
Corylus avellana 'Aurea'
Polish name
-
256
Corylus avellana 'Contorta'
Polish name
Leszczyna pospolita
257
Corylus avellana 'Herterophylla'
Polish name
-
258
Corylus avellana 'Pendula'
Polish name
Leszczyna pospolita
259
Corylus avellana 'Red Majesty'
Polish name
Leszczyna pospolita
260
Corylus colurna ''
Polish name
Leszczyna turecka
261
Corylus maxima 'Purpurea'
Polish name
Leszczyna południowa
262
Cotinus coggygria 'Golden Spirit ’Ancot’'
Polish name
Perukowiec podolski
263
Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Polish name
Perukowiec podolski
264
Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Polish name
Perukowiec podolski
265
Cotinus coggygria 'Young Lady'
Polish name
Perukowiec podolski
266
Cotinus coggygria 'coggygria'
Polish name
Perukowiec podolski
267
Cotoneaster 'Eischolz'
Polish name
-
268
Cotoneaster adpressus ''
Polish name
Irga położona
269
Cotoneaster bullatus ''
Polish name
-
270
Cotoneaster cochleatus 'Schneider'
Polish name
Irga łyżeczkowata
271
Cotoneaster congestus 'Mirelle'
Polish name
Irga zwarta
272
Cotoneaster dammeri ''
Polish name
-
273
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Polish name
Irga dammera
274
Cotoneaster dammeri 'Major'
Polish name
Irga dammera
275
Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper'
Polish name
Irga Dammera
276
Cotoneaster horizontalis ''
Polish name
Irga pozioma
277
Cotoneaster horizontalis 'Ursynów'
Polish name
Irga pozioma
278
Cotoneaster horizontalis 'Variegata'
Polish name
-
279
Cotoneaster microphyllus 'Woo’s Grand'
Polish name
Irga drobnolistkowa
280
Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpet'
Polish name
Irga Dammera
281
Cotoneaster procumbens 'Streib's Minor'
Polish name
Irga rozesłana
282
Cotoneaster procumbens 'Streib’s Findling'
Polish name
-
283
Cotoneaster radicans 'Eichholz'
Polish name
Irga płożąca
284
Cotoneaster salicifolia 'Gnom'
Polish name
Irga wierzbolistna
285
Cotoneaster salicifolia 'Park Teppich'
Polish name
Irga wierzbolistna
286
Cotoneaster salicifolia 'Sympathie'
Polish name
Irga wierzbolistna
287
Cotoneaster x suesicus 'Juliette'
Polish name
-
288
Cotoneaster × suecicus 'Skogholm'
Polish name
Irga szwedzka
289
Crataegus crus-galli ''
Polish name
Głóg ostrogowy
290
Crataegus crus-galli ''
Polish name
Głóg ostrogowy
291
Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet'
Polish name
Głóg dwuszyjkowy
292
Crataegus media 'Gireoudii'
Polish name
-
293
Crataegus monogyna 'Compacta'
Polish name
-
294
Crataegus monogyna 'Variegata'
Polish name
-
295
Crataegus oxyacantha 'Candido Plena'
Polish name
Głóg dwuszyjkowy
296
Crataegus oxyacantha 'Tortuosa'
Polish name
Głóg dwuszyjkowy
297
Crataegus punctata 'Aurea'
Polish name
-
298
Cydonia oblonga ''
Polish name
Pigwa
299
Cytisus decumbens ''
Polish name
Szczodrzeniec płożący
300
Cytisus kekwensis ''
Polish name
Szczodrzeniec
301
Cytisus nigricans 'Vanesse'
Polish name
Szczodrzeniec
302
Cytisus scoparius 'Goldfinch'
Polish name
Żarnowiec miotlasty
303
Cytisus scoparius 'Hollandia'
Polish name
Żarnowiec miotlasty
304
Cytisus scoparius 'Luna'
Polish name
Żarnowiec miotlasty
305
Cytisus x praecox 'Alba'
Polish name
Szczodrzeniec
306
Cytisus x praecox 'Allgold'
Polish name
Szczodrzeniec
307
Daphne mezereum ''
Polish name
Wawrzynek wilczełyko
308
Deutzia rosea ''
Polish name
Żylistek
309
Deutzia scabra 'Aurea'
Polish name
Żylistek szorstki
310
Deutzia scabra 'Gracilis'
Polish name
Żylistek szorstki
311
Deutzia scabra 'Plena'
Polish name
Żylistek szorstki
312
Deutzia scabra 'Pride of Rochester'
Polish name
Żylistek szorstki
313
Deutzia scabra 'Variegata'
Polish name
Żylistek szorstki
314
Deutzia x hybrida 'Carminea'
Polish name
Żylistek
315
Deutzia x hybrida 'Nikko'
Polish name
Żylistek
316
Deutzia x hybrida 'Pink Pom-Pom'
Polish name
-
317
Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields'
Polish name
Żylistek
318
Diervilla rivularis 'Troya Black'
Polish name
Zadrzewnia nadbrzeżna
319
Diervilla sessilifolia 'Cool Splash'
Polish name
Zadrzewnia bezogonkowa
320
Eleagnus angustifolia ''
Polish name
Oliwnik wąskolistny
321
Eleutherococcus variegata ''
Polish name
Kolcolist
322
Empetrum nigrum ''
Polish name
Bażyna czarna
323
Eonymus alatus 'Compactus'
Polish name
Trzmielina oskrzydlona
324
Euonymus europaeus L. ''
Polish name
Trzmielina pospolita
325
Euonymus fortunei 'Blondy'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
326
Euonymus fortunei 'Canadale Gold'
Polish name
Trzmielina Fortunea
327
Euonymus fortunei 'Dart’s Blanket'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
328
Euonymus fortunei 'Emeraldn Gold'
Polish name
Trzmielina Fortunea
329
Euonymus fortunei 'Emeralds Gaiety'
Polish name
Trzmielina fortunea
330
Euonymus fortunei 'Golden Harlequin'
Polish name
Trzmielina Fortune'a
331
Euonymus fortunei 'Minimus'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
332
Euonymus fortunei 'Sheridan Gold'
Polish name
Trzmielina Fortune’a
333
Euonymus fortunei 'Silver Queen'
Polish name
Trzmielina fortunea
334
Euonymus fortunei 'Sunspot'
Polish name
Trzmielina Fortunea
335
Fagus sylvatica 'Ansorgei'
Polish name
Buk pospolity
336
Fagus sylvatica 'Argenteomarmorata'
Polish name
Buk pospolity
337
Fagus sylvatica 'Asplenifolia'
Polish name
Buk pospolity
338
Fagus sylvatica 'Aureopendula'
Polish name
Buk pospolity
339
Fagus sylvatica 'Black Swan'
Polish name
Buk pospolity
340
Fagus sylvatica 'Cohleata Fastigiata'
Polish name
Buk pospolity
341
Fagus sylvatica 'Crispa'
Polish name
Buk pospolity
342
Fagus sylvatica 'Cristata'
Polish name
Buk pospolity
343
Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'
Polish name
Buk pospolity
344
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'
Polish name
Buk pospolity
345
Fagus sylvatica 'Dawyck'
Polish name
-
346
Fagus sylvatica 'Dentata'
Polish name
Buk pospolity
347
Fagus sylvatica 'Franken'
Polish name
Buk pospolity
348
Fagus sylvatica 'Incisa'
Polish name
Buk pospolity
349
Fagus sylvatica 'Interrupta Purpurea'
Polish name
Buk pospolity
350
Fagus sylvatica 'Interrupta'
Polish name
Buk pospolity
351
Fagus sylvatica 'Luteovariegata'
Polish name
Buk pospolity
352
Fagus sylvatica 'Mercedes'
Polish name
Buk pospolity
353
Fagus sylvatica 'Pendula'
Polish name
Buk pospolity
354
Fagus sylvatica 'Pendula'
Polish name
Buk pospolity
355
Fagus sylvatica 'Purple Fountain'
Polish name
Buk pospolity
356
Fagus sylvatica 'Purpurea Compacta'
Polish name
Buk pospolity
357
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula C10'
Polish name
Buk pospolity
358
Fagus sylvatica 'Purpurea Roseomarginata'
Polish name
Buk pospolity
359
Fagus sylvatica 'Purpurea Tortuosa'
Polish name
Buk pospolity
360
Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor'
Polish name
-
361
Fagus sylvatica 'Purpurea'
Polish name
Buk pospolity
362
Fagus sylvatica 'Quercifolia'
Polish name
Buk pospolity
363
Fagus sylvatica 'Red Obelisk'
Polish name
-
364
Fagus sylvatica 'Riversii'
Polish name
Buk pospolity
365
Fagus sylvatica 'Rohan Gold'
Polish name
-
366
Fagus sylvatica 'Rohan Pyramid'
Polish name
-
367
Fagus sylvatica 'Rohanii'
Polish name
Buk pospolity
368
Fagus sylvatica 'Rotundifolia'
Polish name
Buk pospolity
369
Fagus sylvatica 'Silverwood'
Polish name
Buk pospolity
370
Fagus sylvatica 'Taurica'
Polish name
Buk pospolity
371
Fagus sylvatica 'Variegata'
Polish name
Buk pospolity
372
Fagus sylvatica 'Viridivariegata'
Polish name
-
373
Fagus sylvatica 'Zlatia'
Polish name
Buk pospolity
374
Fagus sylvatica 'jeszcze ’no name’'
Polish name
Buk pospolity
375
Fagus sylvatica 'sylvatica - pień'
Polish name
Buk pospolity
376
Ficus carica - FIGA 'Peretta'
Polish name
Figowiec pospolity
377
Forsythia intermedia 'Variegata'
Polish name
Forsycja pośrednia
378
Forsythia koreana 'Kumsum'
Polish name
Forsycja koreańska
379
Forsythia ovata x F. intermedia 'Maluch'
Polish name
F.pośrednia x F.koreańska
380
Forsythia viridis 'Weber’s Bronx'
Polish name
Forsycja karłowa
381
Forsythia x 'Maja'
Polish name
Forsycja
382
Forsythia x 'Paulina'
Polish name
Forsycja
383
Forsythia x ' Maree d-or'
Polish name
Forzycja
384
Forsythia x 'Fiesta'
Polish name
Forsycja pośrednia
385
Forsythia x 'Golden Times'
Polish name
-
386
Forsythia x 'Maluch'
Polish name
-
387
Forsythia x 'Tharandt'
Polish name
Forsycja
388
Forsythia x intermedia 'Janina'
Polish name
-
389
Forsythia x intermedia 'Lednogóra'
Polish name
Forsycja pośrednia
390
Fothergilla major ''
Polish name
-
391
Frangula alnus 'Asplenifolia'
Polish name
Kruszyna pospolita
392
Fraxinus excelsior 'Allgold'
Polish name
Jesion wyniosły
393
Fraxinus excelsior 'Argenteovariegata'
Polish name
Jesion wyniosły
394
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula'
Polish name
Jesion wyniosły
395
Fraxinus excelsior 'Aurea'
Polish name
Jesion wyniosły
396
Fraxinus excelsior 'Crispa'
Polish name
Jesion wyniosły
397
Fraxinus excelsior 'Globosum'
Polish name
Jesion wyniosły
398
Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula'
Polish name
Jesion wyniosły
399
Fraxinus excelsior 'Heterophylla'
Polish name
Jesion wyniosły
400
Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Polish name
-
401
Fraxinus excelsior 'Pendula'
Polish name
Jesion wyniosły
402
Fraxinus excelsior 'Variegata'
Polish name
Jesion wyniosły
403
Fraxinus ornus 'Meczek'
Polish name
Jesion
404
Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata'
Polish name
-
405
Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia'
Polish name
-
406
Genista lydia ''
Polish name
Janowiec
407
Gingko biloba 'California Sunset'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
408
Ginkgo biloba ''
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
409
Ginkgo biloba 'Aureovariegata'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
410
Ginkgo biloba 'Korinek'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
411
Ginkgo biloba 'Maribo'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
412
Ginkgo biloba 'Mariken Pa'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
413
Ginkgo biloba 'Menhir ® '
Polish name
Miłożąb dwuklapowy
414
Ginkgo biloba 'Pendula'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
415
Ginkgo biloba 'Saratoga'
Polish name
Miłożąb dwuklapowy
416
Ginkgo biloba 'Troll Pa'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
417
Ginkgo biloba 'Tubifolia'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
418
Ginkgo biloba 'Variegata'
Polish name
Miłorząb dwuklapowy
419
Gleditsia triacanthos 'Rubylace'
Polish name
-
420
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
Polish name
-
421
Hamamelis vernalis ''
Polish name
Oczar
422
Hedera helix 'Arborescens'
Polish name
Bluszcz pospolity
423
Hedera helix 'Crispa'
Polish name
Bluszcz pospolity
424
Hedera helix 'Cristata'
Polish name
Bluszcz pospolity
425
Hedera helix 'Profesor Seneta'
Polish name
Bluszcz pospolity
426
Hibiscus syriacus 'Blue Bird'
Polish name
Ketmia syryjska
427
Hibiscus syriacus 'Woodbridge'
Polish name
Ketmia
428
Hippophäe rhamnoides ''
Polish name
Rokitnik
429
Humulus lupulus 'Luteus'
Polish name
Chmiel
430
Hydrangea macrophylla 'Variegata'
Polish name
Hortensja ogrodowa
431
Hydrangea paniculata 'Magical Fire'®
Polish name
Hortensja bukietowa
432
Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight'
Polish name
Hortensja bukietowa
433
Hydrangea paniculata 'Candlelight ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
434
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'
Polish name
Hortensja bukietowa
435
Hydrangea paniculata 'Kyushu'
Polish name
Hortensja bukietowa
436
Hydrangea paniculata 'Limelight ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
437
Hydrangea paniculata 'Magical Candle ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
438
Hydrangea paniculata 'Magical Flame ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
439
Hydrangea paniculata 'Magical Sweet Summer ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
440
Hydrangea paniculata 'Phantom'
Polish name
Hortensja bukietowa
441
Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'
Polish name
Hortensja bukietowa
442
Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'
Polish name
Hortensja bukietowa
443
Hydrangea paniculata 'Polar Bear ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
444
Hydrangea paniculata 'Polestar ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
445
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'
Polish name
Hortensja bukietowa
446
Hydrangea paniculata 'Tardiva'
Polish name
Hortensja bukietowa
447
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'
Polish name
Hortensja bukietowa
448
Hydrangea paniculata 'Wims Red ®'
Polish name
Hortensja bukietowa
449
Hydrangea paniculata Levana ®
Polish name
Hortensja bukietowa
450
Hydrangea petiolaris ''
Polish name
Hortensja pnąca
451
Hydrangea quercifolia ''
Polish name
Hortensja dębolistna
452
Hydrangea serrata 'Aurea'
Polish name
Hortensja piłkowana
453
Hydrangea serrata 'Blue bird'
Polish name
Hortensja piłkowana
454
Hypericum densiflorum 'Goldball'
Polish name
Dziurawiec
455
Hypericum kalmianum 'Buttercup'
Polish name
Dziurawiec
456
Hypericum x 'Hidcote'
Polish name
Dziurawiec
457
Ilex buxifolia ''
Polish name
Ostrokrzew
458
Ilex mesarveae 'Alaska'
Polish name
Ostrokrzew
459
Ilex x meserveae 'Blue Angel'
Polish name
Ostrokrzew meserwy
460
Ilex x meserveae 'Golden Girl'
Polish name
Ostrokrzew meserwy
461
Kalmia latifolia L. 'Ostbo Red'
Polish name
Kalmia szerokolistna
462
Keria japonica 'Guinea'
Polish name
Złotlin japoński
463
Kerria japonica 'Picta'
Polish name
Złotlin japoński
464
Kerria japonica 'Pleniflora'
Polish name
Złotlin japoński
465
Kolkwitzia amabilis 'Maradco'
Polish name
Kolkwitzia
466
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'
Polish name
Kolkwitzia cudowna
467
Kolkwitzia ammabilis 'Rosea'
Polish name
Kolkwitzia
468
Laburnum alpinum 'Pendulum'
Polish name
Złotokap
469
Laburnum x watereri 'Vossii'
Polish name
Złotokap Waterera
470
Lavandula angustifolia 'Hidcote'
Polish name
Lawenda wąskolistna
471
Leucothoë catasbaei 'catasbaei'
Polish name
Kiścień wawrzynowy
472
Ligustrum ovalifolium 'Albovariegatum'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
473
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
474
Ligustrum ovalifolium 'Variegata'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
475
Ligustrum ovalifolium 'Vicaryi'
Polish name
Ligustr okrągłolistny
476
Ligustrum vulgare L. 'Aureum'
Polish name
Ligustr pospolity
477
Liquidambar styraciflua 'Aurora'
Polish name
Ambrowiec amerykański
478
Liquidambar styraciflua 'Gumball'
Polish name
Ambrowiec amerykański
479
Liquidambar styraciflua 'Silver King'
Polish name
Ambrowiec amerykański
480
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
Polish name
Ambrowiec amerykański
481
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
Polish name
Ambrowiec amerykański
482
Liquidambar styraciflua L. ''
Polish name
Ambrowiec amerykański
483
Liquidambar styraciflua L. ''
Polish name
Ambrowiec amerykański
484
Liriodendron tulipifera L. ''
Polish name
Tulipanowiec amerykański
485
Liriodendron tulipifera L. '????(od Horaka)'
Polish name
Tulipanowiec amerykański
486
Liriodendron tulipifera L. 'Aureovariegata'
Polish name
Tulipanowiec amerykański
487
Liriodendron tulipifera L. 'Fastigiata'
Polish name
Tulipanowiec amerykański
488
Lonicera caprifollum ''
Polish name
Wiciokrzew
489
Lonicera giraldii ''
Polish name
Wiciokrzew
490
Lonicera henryi ''
Polish name
Wiciokrzew
491
Lonicera italica 'Harlequin'
Polish name
Wiciokrzew
492
Lonicera japonica 'Aureoreticulata'
Polish name
Wiciokrzew
493
Lonicera japonica 'Hall’s Prolific'
Polish name
Wiciokrzew
494
Lonicera kamtschatica 'Altaj'
Polish name
Jagoda kamczacka
495
Lonicera kamtschatica 'Amur'
Polish name
Jagoda kamczacka
496
Lonicera kamtschatica 'Brązowa'
Polish name
Jagoda kamczacka
497
Lonicera kamtschatica 'Czelabińska'
Polish name
Jagoda kamczacka
498
Lonicera kamtschatica 'Duet'
Polish name
Jagoda kamczacka
499
Lonicera kamtschatica 'Průhonický letní'
Polish name
Jagoda kamczacka
500
Lonicera kamtschatica 'Wojtek'
Polish name
Jagoda kamczacka
501
Lonicera kamtschatica 'Zojka'
Polish name
Jagoda kamczacka
502
Lonicera kamtschatica ‘Honeybee’
Polish name
-
503
Lonicera nitida 'Baggesen’s Gold'
Polish name
Wiciokrzew
504
Lonicera periclymenum 'Serotina'
Polish name
Wiciokrzew
505
Lonicera tellmanniana ''
Polish name
Wiciokrzew
506
Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'
Polish name
Wiciokrzew
507
Lonicera x brownii 'Fuchsioides'
Polish name
Wiciokrzew
508
Lonicera x heckrottii ''
Polish name
-
509
Lonicera x hecrottii 'American Beauty'
Polish name
Wiciokrzew
510
Lycium barbarum 'Golden Goji'
Polish name
Kolcowój szkarłatny
511
Lycium barbarum 'Korean Big'
Polish name
Kolcowój pospolity
512
Magnolia 'Ann'
Polish name
-
513
Magnolia 'Betty'
Polish name
Magnolia
514
Magnolia 'Genie ®'
Polish name
-
515
Magnolia 'Henry Kern'
Polish name
Magnolia
516
Magnolia 'Ricki'
Polish name
Magnolia
517
Magnolia 'Rustica Rubra'
Polish name
-
518
Magnolia 'Susan'
Polish name
Magnolia
519
Magnolia brooklynensis (x) 'Yellow Bird'
Polish name
Magnolia
520
Magnolia liliflora 'Nigra'
Polish name
Magnolia purpurowa
521
Magnolia sieboldii ''
Polish name
Magnolia Siebolda
522
Magnolia stellata '.'
Polish name
Magnolia gwieździsta
523
Magnolia tripetala ''
Polish name
Magnolia parasolowata
524
Magnolia tripetala ''
Polish name
Magnolia parasolowata
525
Magnolia tripetala c3 ''
Polish name
Magnolia parasolowata
526
Magnolia x 'Blue Opal'
Polish name
Magnolia
527
Magnolia x 'Lennei'
Polish name
Magnolia
528
Magnolia x 'OWOCE'
Polish name
Magnolia
529
Magnolia x 'Picture'
Polish name
Magnolia
530
Magnolia x 'Verbanica'
Polish name
Magnolia
531
Magnolia x soulangiana ''
Polish name
Magnolia Soulange'a
532
Malus baccata 'Pendula'
Polish name
Jabłoń pospolita
533
Malus floribunda ''
Polish name
Jabłoń wielkokwiat
534
Malus floribunda 'Golden Hornet'
Polish name
Jabłoń wielkokwiat
535
Malus x purpurea ''
Polish name
Jabłoń purpurowa
536
Malus x scheideckeri 'Pendula'
Polish name
Jabłoń Scheideckera
537
Menispermum canadense ''
Polish name
Miesięcznik kanadyjski
538
Morus alba 'Pendula'
Polish name
Morwa biała
539
Morus latifolia 'Spirata'
Polish name
Morwa szerokolistna
540
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
Polish name
Runianka japońska
541
Pachysandra terminalis 'Green Sheen'
Polish name
Runianka japońska
542
Pachysandra terminalis 'Silver Edge'
Polish name
Runianka japońska
543
Paeonia suffruticosa ''
Polish name
Piwonia krzewiasta
544
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmani'
Polish name
Winobluszcz pięciolistkowy
545
Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers'
Polish name
Winobluszcz pięciolistkowy
546
Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
547
Parthenocissus tricuspidata 'Haager'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
548
Parthenocissus tricuspidata 'Lowii'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
549
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
Polish name
Winobluszcz trójklapowy
550
Parthenocissus vitacea 'Engelmannii'
Polish name
Winobluszcz
551
Paulownia tomentosa ''
Polish name
Paulownia puszysta
552
Paulownia tomentosa ''
Polish name
Paulownia puszysta
553
Periploca graeca ''
Polish name
Obwojnik grecki
554
Phellodendron amurense ''
Polish name
Korkowiec amurski
555
Philadelphus 'Yellow Cab'
Polish name
Jaśminowiec
556
Philadelphus coronarius 'Belle Etoile'
Polish name
Jaśminowiec wonny
557
Philadelphus coronarius 'Erectus'
Polish name
Jaśminowiec
558
Philadelphus coronarius 'Inocense'
Polish name
Jaśminowiec wonny
559
Philadelphus coronarius 'Manteau d'Hermine'
Polish name
Jaśminowiec
560
Philadelphus coronarius 'Snowbelle'
Polish name
Jaśminowiec
561
Philadelphus coronarius L 'Variegatus'
Polish name
Jaśminowiec wonny
562
Philadelphus coronarius L. 'Albovariegata'
Polish name
Jaśminowiec wonny
563
Philadelphus coronarius L. 'Aureus'
Polish name
-
564
Philadelphus coronarius L. 'Duplex Aurea'
Polish name
Jaśminowiec wonny
565
Philadelphus coronarius L. 'Kraków'
Polish name
Jaśminowiec wonny
566
Philadelphus coronarius L. 'Lemonei'
Polish name
-
567
Philadelphus coronarius L. 'coronarius'
Polish name
Jaśminowiec wonny
568
Physocarpus monogynus 'monogynus'
Polish name
Pęcherznica
569
Physocarpus opulifolius 'Andre'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
570
Physocarpus opulifolius 'Dart’s Gold'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
571
Physocarpus opulifolius 'Diable d’Or'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
572
Physocarpus opulifolius 'Diabolo®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
573
Physocarpus opulifolius 'Golden Anne ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
574
Physocarpus opulifolius 'Lady in Red ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
575
Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
576
Physocarpus opulifolius 'Midnight ® '
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
577
Physocarpus opulifolius 'Nugget'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
578
Physocarpus opulifolius 'Orange Sunset'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
579
Physocarpus opulifolius 'Purple Horizon ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
580
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
581
Physocarpus opulifolius 'Schuch'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
582
Physocarpus opulifolius 'Sweet Dreams ®'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
583
Physocarpus opulifolius 'Zdechovice'
Polish name
Pęcherznica kalinolistna
584
Platanus x acerifolia ''
Polish name
Platan klonolistny
585
Polygonum aubertii ''
Polish name
Rdest auberta
586
Populus alba L. ''
Polish name
Topola biała
587
Populus candicans 'Aurora'
Polish name
Topola włochata
588
Populus nigra var. italica 'Italica'
Polish name
Topola czarna
589
Populus tremula L. ''
Polish name
Topola osika
590
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
591
Potentilla fruticosa 'Annette'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
592
Potentilla fruticosa 'Chilo'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
593
Potentilla fruticosa 'Daydown'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
594
Potentilla fruticosa 'Floppy Disk'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
595
Potentilla fruticosa 'Glenoroy Pinkie'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
596
Potentilla fruticosa 'Gold Drop'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
597
Potentilla fruticosa 'Gold Star'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
598
Potentilla fruticosa 'Gold Teppich'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
599
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
600
Potentilla fruticosa 'Hahmann’s Gigant'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
601
Potentilla fruticosa 'Hopley’s Orange'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
602
Potentilla fruticosa 'Kobold'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
603
Potentilla fruticosa 'Lovely Pink ®'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
604
Potentilla fruticosa 'Mango Tango'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
605
Potentilla fruticosa 'Pink Queen'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
606
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
607
Potentilla fruticosa 'Princess'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
608
Potentilla fruticosa 'Red Ace'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
609
Potentilla fruticosa 'Red Robin'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
610
Potentilla fruticosa 'Snow Bird'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
611
Potentilla fruticosa 'Tangerine'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
612
Potentilla fruticosa 'Tilford Cream'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
613
Potentilla fruticosa 'Walton Park'
Polish name
Pięciornik krzewiasty
614
Potentilla tridentata 'Nuuk'
Polish name
Pięciornik trójząbkowy
615
Prunus cerasifera 'Deep Purple'
Polish name
Śliwa
616
Prunus cerasifera 'Hessei'
Polish name
Śliwa
617
Prunus cerasifera 'Pisardi'
Polish name
-
618
Prunus cerasifera 'Woodii'
Polish name
Śliwa
619
Prunus cerasifera 'Złoty Obłok'
Polish name
Śliwa
620
Prunus cerasus L. 'Umbraculifera'
Polish name
Wiśnia pospolita
621
Prunus depressa ''
Polish name
Śliwa
622
Prunus incisa 'Kojou-no-mai'
Polish name
Wiśnia
623
Prunus incisa 'Mikinori'
Polish name
Wiśnia
624
Prunus laurocerasus ''
Polish name
Laurowiśnia wschodnia
625
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Polish name
Wiśnia piłkowana
626
Prunus serrulata 'Kanzan'
Polish name
Wiśnia piłkowana
627
Prunus serrulata 'Kikushidare-sakura'
Polish name
Wiśnia piłkowana
628
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'
Polish name
Wiśnia piłkowana
629
Prunus serrulata 'Shimidsu'
Polish name
Wiśnia piłkowana
630
Prunus spinosa ''
Polish name
Śliwa tarnina
631
Prunus triloba ''
Polish name
Migdałek trójklapowy
632
Prunus x yedoensis 'Shidare-Yoshino'
Polish name
Wiśnia
633
Pyracantha coccinea 'Golden Charmer'
Polish name
Ognik szkarłatny
634
Pyracantha coccinea 'Kuntayi'
Polish name
Ognik szkarłatny
635
Pyracantha coccinea 'Mohave'
Polish name
Ognik szkarłatny